MAS Servisna Kartica

Moj Auto Servis – Servisna kartica

Cena plave Moj Auto Servis servisne kartice iznosi 2000,00 din. Rok važenja kartice je 12 meseci od dana izdavanja. Sve navedene usluge možete neograničeni broj puta koristiti za sve vreme trajanja kartice.

Cena sive Moj Auto Servis servisne kartice iznosi 4000,00 din. Rok važenja kartice je 12 meseci od dana izdavanja. Sve navedene usluge možete neograničeni broj puta koristiti za sve vreme trajanja kartice, osim usluge ’Popravka na putu’ koju možete koristiti za sitne popravke tri puta na destinaciji najdalje 40km od lokacije servisa.

Cena zlatne Moj Auto Servis servisne kartice iznosi 6000,00 din. Rok važenja kartice je 12 meseci od dana izdavanja. Sve navedene usluge možete neograničeni broj puta koristiti za sve vreme trajanja kartice, osim usluge ’Popravka na putu’ koju možete koristiti za sitne popravke tri puta na destinaciji najdalje 40km od lokacije servisa. Šlepovanje možete koristiti jednom za vreme trajanja kartice u krugu od 50km od lokacije servisa.